Now Reading
Învățământul în lume, episodul 21. Școala în Elveția

Învățământul în lume, episodul 21. Școala în Elveția

După ce am călătorit tocmai în Asia, astăzi ne întoarcem în Europa, într-una din cele mai bogate și civilizate țări ale ei. Aflăm astăzi cum e școala în Elveția de la Silvia Bolohan, mamă a doi copii minunați, pe care eu îi știu de mici-mici, de când îi învățam tainele florilor la atelierele de creație florală. Bianca are 10 ani, iar Sergiu 6 și locuiesc în Elveția de aproape doi ani.

Școala în Elveția. Înscrieri

Programele școlare variază de la un canton la altul. Grădinița și învățământul obligatoriu sunt finanțate și organizate de cantoane, în colaborare cu comunitățile locale.

În momentul în care decizi să te muți în Elveția, trebuie să mergi la primăria din localitatea în care urmează să locuiești și să înregistrezi copiii. Noi ne-am mutat în Elveția cu o săptămâna înainte de a începe școală. Soțul meu a depus actele într-o zi de luni, joi am primit prin poștă programul școlar al copiilor.

Școala este aleasă în funcție de zona în care locuiești și, pentru străini,  în funcție de nivelul de limbă germană și vârsta copilului.

Sergiu, 6 ani la momentul înscrierii la școală, a fost repartizat în clasa întâi, la școala publică, într-o clasă normală, deși nu știa să vorbească germană. Pe lângă orele de germană din cadrul orarului, i s-au mai adăugat 3 ore pe săptămâna de limbă germană – germană pentru străini.

Bianca, 10 ani, a intrat într-un program intensiv de limbă germană. Copiii care au peste 10 ani nu mai intră direct în clase normale și intră în acest program intensiv de limbă unde sunt copii  cu vârste diferite, de la 10 până la 16 ani.

La sfârșitul programului se dă un test de limbă germană și în functie de rezultat sunt repartizați la o clasă normală, în funcție și de vârstă. Bianca este acum clasă a VI-a. În România ar fi fost în clasa a V-a.

Structura anului școlar

Anul școlar începe în întreaga Elveție, între jumătatea lunii august și jumătatea lunii septembrie. La noi în canton, școala începe la jumătatea lunii august. Un pic cam devreme comparativ cu ce eram obișnuiți în Romania.

Toate cantoanele oferă gratuit între 1 și 2 ani de grădiniță (învățământ preșcolar), iar în cantonul Ticino chiar 3 ani. În prezent, învățământul obligatoriu începe odată cu împlinirea vârstei de 6 ani și durează nouă ani : 6 ani de școală primară (în România, clasele I-IV) și 3 ani de școală secundară de gradul I (în România, clasele V-VIII).

Învățământul public este gratuit

Majoritatea adolescenților din Elveția absolvă (cu diplomă), la 18-19 ani, o școală secundară de gradul II (în România, liceu sau școală profesională). Această diplomă le permite fie să intre direct în viața profesională, fie să se înscrie într-o școală profesională superioară, sau – dacă au obținut un bacalaureat liceal (“Matura”) sau profesional (“Berufsmatura”) – să își continue studiile într-o universitate sau într-o școală superioară specializată (“Fachhochschule”).

În învățământul primar există un învățător principal care este ajutat de un team teacher, un fel de suplinitor, dar care este la dispoziția învățătorul. Pe lângă team teacher există și profesorul de arte plastice și în clasele mici și de muzică.

În clasă sunt maximum 20 de copii, dar în funcție de materie, copiii sunt împărțiți în 2 grupe și alternativ au ore practice sau proiecte speciale. Grupele primesc denumiri  haioase cum ar fi: lupii, tigrii, corbii sau personaje din povești locale foarte cunoscute.

Școala în Elveția. Programul zilei

Școala începe la 8, ora are 50 de minute. Dimineață toți copiii au program fix, 8-11.40. Pauzele sunt de 10 minute, pauza de la ora 10 este pauză de gustare și durează 20 minute. Copiii sunt încurajați să iasă afară în pauză mare. Sunt interzise la gustare dulciurile, ciocolată și produsele prea sărate.

De la 11.40 până la 13.30 este pauză de prânz. Majoritatea copiilor vin acasă pentru masa de prânz. Cei care nu pot veni acasă sunt înscriși în programul de masă, sunt preluați de un autobuz și transportați către școlile care au în dotare sală de mese și bucătărie sau colaborare cu firmă de catering. Apoi, în funcție de orar, sunt redistribuiți în școli sau rămân în program de tip after-school.

De la 13.30, începe seria a doua de ore. Orarul variază în funcție de vârsta copiilor.

Clasele mici au mai puține ore după prânz, una sau două zile pe săptămâna sau alternativ, pe grupe. Ultima oră de curs se termină la orăa16.10 pentru ciclul primar.

Miercuri, după prânz, este liber pentru toți copiii din Elveția. Nu sunt ore după-amiază.

Pentru întârzieri, elevii primesc atenționări sub forma unor linii pentru clasele mai mari, iar pentru clasele mai mici au cinci carduri sub formă de animale pe care profesorul i le poate lua dacă întârzie. La cinci linii sau dacă rămâi fără carduri, copilul va sta la școală o oră suplimentară, într-o sală specială, unde copiii își pot face temele sau pot citi.

Absențele trebuie justificate și scuzate în scris de către părinti. Cel mai bine este să folosiți formularele corespunzătoare acestui caz, furnizate de școala copilului. Motive autorizate pentru absență sunt, de exemplu, boală, accident, decesul în familie, vizită la medic sau la dentist, ședințele de terapie medicală.Pentru absențele previzibile, părintii trebuie să anunțe în mod anticipat și în scris școala.

Pentru absențele neașteptate, părinții trebuie să informeze școala cât mai repede posibil – și din motive de siguranță. În cazul bolilor mai lungi, va fi necesară prezentarea unui certificat medical.

Absențele repetate nejustificate sau al căror motiv nu este acceptabil pot avea drept consecințe pedepsirea elevului și aplicarea unei amenzi părinţilor.

În unele cantoane, elevii au posibilitatea de a lipsi de la școala nejustificat până la 5 jumătăți de zi, cu condiția ca școala să fie informată anticipat. La noi în canton sunt premise doar 2 jumătăți.

Comunicarea cu profesorii și conducerea școlii se realizează în special prin scrisori trimise prin poștă sau înmânate personal. Învățătorii, respectiv profesorii, înmânează copiilor notificări scrise.

Există însă și întâlniri regulate cu părinții, unu la unu sau ședințe cu toți părinții.

Părinții sunt obligați să colaboreze cu școala. Implicarea părinților este, de regulă, înscrisă în legile cantonale legate de școală și de educație. În legislațiile cantonale mai recente, se observă o tendință puternică de a implica părinții în viața școlii din ce în ce mai mult. În special în școlile conduse de un comitet director, părinții sunt incluși în structurile organizatorice ale școlii.

Ce fac copiii după programul de școală?

After-school-ul este destul de scump în Elveția. Se plătește pe oră. Aici statul încurajează mamele să stea acasă cu copiii sau să lucreze part-time. Alte variante sunt Tagesmutter. O mamă care stă cu mai mulți copii, inclusiv cu ai ei, la ea acasă. Este un sistem de babysitting, dar acasă la mamă. Este foarte apreciat în Elveția.

Există activități extra-școlare, realizate de sunt asociații, unele subvenționate de primărie, unde copii pot desfășura diverse activități sportive de grup și individuale. Aceste activități se plătesc separat. Printre ele se regăsesc: fotbalul, înotul, gimnastică, șahul, înotul, dânsul, teatru.

Programă. Mod de învățare

La clasele 1-6 – ciclul primar, se pune accent pe limba germană și matematică. Pe lângă aceste 2 materii copiii învață și științele naturii, geografie, istorie, anatomie. Materiile predate nu sunt delimitate strict pe orele din program. Este un amestec, informațiile sunt la nivel de cultură generală.

Copiii învață în timpul programului. Acasă doar repetă cuvinte noi sau sintaxe. De exemplu, Sergiu a venit acasă cu o temă pentru matematică de tipul – trebuie să faci ceva ce faci în mod obișnuit și în același timp să calculezi după niște carduri cu diverse operații de matematică. El a ales să coboare și să urce scări și în timpul asta calcula.

La începutul anului școlar profesorii prezintă părinților programa școlară a anului în curs.

Modul și ritmul de predare este la latitudinea profesorului. Are libertate totală în acest sens.

Modalități de evaluare

Performanțele școlare ale elevilor sunt evaluate cu ajutorul notelor, al calificativelor sau al rapoartelor de asimilare. Scala notelor merge de la 1 la 6 (unde 6 = cea mai bună notă, 4 = satisfăcător, sub 4 = nesatisfăcător). Scala calificativelor cuprinde “foarte bine”, “bine”, “suficient” și “insuficient”.

Cel mai adesea, elevii primesc un carnet de note sau un raport de asimilare la sfârșitul fiecărui semestru, adică de două ori pe an.

Evaluarea performanțelor școlare ale elevului este folosită drept criteriu de bază pentru trecerea în clasa următoare (promovare).

Temele sunt minimale, cât să susțină noile teme predate și aici mă refer mai mult la matematică și limbă germană.

La limbile străine, au carduri cu cuvinte noi și propoziții pe care trebuie să le repete. În rest, proiecte practice. La geografie și istorie merg foarte des în muzee și apoi trebuie să prezinte un fel de referat despre ce au văzut sau ce le-a plăcut cel mai mult.

Consiliere psihologică. Copiii cu nevoie speciale

Există consiliere psihologică. Este un psiholog dedicat fiecărei școli.  De regulă, învățătorul sesizează consilierul în cazul în care observă nereguli.

Pe parcursul celor doi ani de grădiniță obligatorie, copiii sunt observați atent. În cazul în care se observă un comportament violent la unul dintre copii, acesta va rămâne încă un an în grădiniță. Va avea un tratament special de acomodare în colectiv.

Pentru copiii cu nevoii speciale, cei care au o întârziere în procesul de învățare, se recomanda școli speciale. În cazul în care copilul a recuperat, el este reintegrat într-o clasă normală.

Încurajarea aptitudinilor individuale

Copiii sunt observați de către învățători și încurajați să facă ce le place mai mult. Însă pentru o performanță în acel domeniu, părintele trebuie să susțină financiar cursuri suplimentare. Aceste performanțe individuale ale copilului sunt relatate și în raportul de sfârșit de an.

Copiii care nu învață sau care nu se regăsesc în media de țara pentru vârsta lor, sunt ajutați suplimentar de către profesori și învățători în timpul anului școlar. În cazul în care nu se fac progrese, elevul repetă acel an dar dacă recuperează materia, cunoștințele și ajunge la nivelul foștilor colegi el va fi readus în clasă de unde a plecat.

Aici a repeta clasa nu este o pedeapsă, ci un ajutor pentru elevul implicat.

În Elveția se acordă o importantă foarte mare orientării profesionale, deoarece piața muncii se bazează pe profesiile și specialiștii ieșiți de pe băncile școlilor.

Copiii sunt îndrumați și puși în situația să aleagă calea profesională pe care dorește să o urmeze de la vârsta de 12 ani. Piața muncii este deosebit de receptivă la diplomele profesionale obținute în învățământul secundar.

Rezultatele elevilor la sfârșitul învățământului primar împreună cu recomandările profesorilor și, în unele cazuri, un examen determină nivelul de performanță al elevilor. Pe baza acestui nivel de performanță, elevii sunt repartizați în învățământul secundar inferior.

Tranziția de la învățământul primar la învățământul secundar inferior diferă de la un canton la altul.

Există religia în școli

La înscrierea în școală ești întrebat dacă dorești să înscrii copilul la ora de religie. Dacă optezi pentru asta, copilul va avea 2 ore de religie pe săptămână. Orele se pot desfășura și în cadrul instituțiilor de cult religios.

Pe lângă acestea, se predă și istoria religiilor, materie obligatorie pentru toți copiii.

Vacanțele

Școlile elvețiene beneficiază în total de 12 până la 13 săptămâni de vacanță pe an, împărțite între vacanța mare de vară, vacanțele de toamnă și de primăvară și vacanța de Crăciun. Datele exacte ale acestor vacanțe diferă de la un canton la altul și de la o localitate la alta.

Părinții trebuie să respecte cu strictețe datele, atunci când își planifică vacanțele. Autoritățile școlare nu permit prelungirea sau începerea anticipată a vacanțelor decât în situații excepționale și bine justificate.

În Elveția, în special în orașele mici, nu se pune problema de siguranță

Copiii sunt încurajați de mici să meargă singuri la școală. Copiii din grădiniță poartă un fel de bandă reflectorizantă portocalie și cei din clasa întâi o bandă galbenă pentru a fi recunoscuți pe stradă și îndrumați. De la clasa a două în sus se consideră că au deja o educație rutieră, au voie să meargă singuri cu bicicleta, la școală sau prin oraș.

See Also

Școala în Elveția. Costuri

Costuri strict pentru școală nu prea există. În momentul în care se organizează activități conexe, atunci părinții vor fi anunțați care sunt costurile și întrebați dacă copiii pot participa. Astfel de activități sunt: excursii la muzee, excursii în pădure, participarea la un concert. Costurile sunt în special pentru mâncarea copiilor pe parcursul acestor călătorii, prețul pentru transport și intrarea la muzee este suportat de canton/primării.

Citește și

Școala în Singapore

Școala în Olanda. Școala internațională

Școala în Anglia

Școala în America

Școala în Germania

Școala în Franța

Școala în Suedia

Școala în Australia

Școala în Belgia

Școala în Canada

Școala în Irlanda

Școala în Austria

Școala în Irak. Sistemul Cambridge

Școala vieții în insula Fanning

Școala în Italia

Școala în Luxemburg

Școala în Norvegia

Școala în Dubai

Școala în Spania

Școala în Portugalia

Dacă vă plac articolele Pisicii, vă invit să daţi like paginii de Facebook, pentru a fi la curent cu toate noutățile.

View Comments (2)
  • Foarte ineresant, simplu si firesc! Comunitatile locale sau cel putin pe zone geogrfice sa se decida asupra programei. Notiuni in limitele varstei copilului si cu aplicabilitate practica imediata, asta ar fi de schibarea si adevarata reforma a invatamantului romanesc

    • Offf, da, nu umbla cainii cu covrigii in coada nici pe afara, dar irescul prezent in orice si ordinea desavarsita iti dau asa o relaxare, ca zau daca mai vrei covrigi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Copyright Ioana Marinescu Sima 2020 | Branding & Website realizat de Ama Mihaescu CREATIVE STUDIO 

Scroll To Top